top of page

Devrik cümle

Nocanonical sentence (nonconstituent sentence)

Devrik cümle

Black Bashi-Bazouk by Jean-Léon Gérôme

A sentence or clause with a nonconstituent word order. In English, the noncanonical clause pattern is represented by any pattern outside of the canonical Subject–Predicator–Object, or SVO word order: (EN) Never had l felt so alone. In the drawer was a gun. Humble, Mr. Brown is not. I said I'd pay for it, and pay for it I will. In Turkish, the noncanonical clause pattern falls outside of any non-Subject–Object–Predicator pattern or any clause with non-SOV word order: (TR) Gelmiyor işte bütün ısrarlarıma rağmen. Ne mutlu Türküm diyene. Gönderecek yarın istediğimiz kitapları. Alıver şu işi üzerine. Neden bekliyoruz burada? Nasıl anlaşabiliriz bu konuda? Kendine güven duygusudur başarmanın ilk şartı.

bottom of page