Devrik cümle

Nocanonical sentence (nonconstituent sentence)

Devrik cümle

Black Bashi-Bazouk by Jean-Léon Gérôme

A sentence or clause with a nonconstituent word order. In English, the noncanonical clause pattern is represented by any pattern outside of the canonical Subject–Predicator–Object, or SVO word order: (EN) Never had l felt so alone. In the drawer was a gun. Humble, Mr. Brown is not. I said I'd pay for it, and pay for it I will. In Turkish, the noncanonical clause pattern falls outside of any non-Subject–Object–Predicator pattern or any clause with non-SOV word order: (TR) Gelmiyor işte bütün ısrarlarıma rağmen. Ne mutlu Türküm diyene. Gönderecek yarın istediğimiz kitapları. Alıver şu işi üzerine. Neden bekliyoruz burada? Nasıl anlaşabiliriz bu konuda? Kendine güven duygusudur başarmanın ilk şartı.