Şartlı birleşik cümle

Conditional sentence

Şartlı birleşik cümle

A complex sentence with an adverbial subordinate if-clause (-sa clause) or a similar clause expressing condition: e.g., (Eğer) sekize kadar gelmezlerse biz çıkacağız. (If they don’t come by eight | we’re going to set out.)